Turar i Øygarden

Ute på tur kan du oppleva rike kulturminnemiljø og få innsikt i korleis folk i Øygarden budde og levde heilt i frå steinalderen til nyare tids kulturminne. Natur og kultur gir vandringa meirverdi.

(N) = Nordsjøløype. Turoversikten er delt inn i tre soner. 
(F) = Turløype som er filma.
(D) = Dagsturhytte.

Nord

Midt

Sør


Kystpilgrimsvandringar

Bli med på pilegrimsvandringane og bli kjend med den lokale kultur- og kyrkjehistoria!


Følg Opplev Øygarden på Facebook