Helse, omsorg og velferd

Aksjonssenter - Øygarden lokalmedisinsk senter

Kontakt Aksjonssenteret for informasjon om ulike tilbod som kan auka tryggleik og trivsel for deg som bur heime! Pårørande, naboar, helsepersonell og andre er også velkomen til å ta kontakt! 
Ring oss gjerne på telefon 55 09 70 00 (måndag-fredag 08.00-15.00).