Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Helse, omsorg og velferd

Aksjonssenter - Øygarden lokalmedisinske senter

Aksjonssenter er ei dør for eldre heimebuande og pårørande som har spørsmål knytt til tilbod og tenester frå kommunen, frivillige og private aktørar. Ring oss på telefon 55 09 70 00 (måndag-fredag 08.00-15.00).