Helse, omsorg og velferd

Aksjonssenter - Øygarden lokalmedisinsk senter

Aksjonssenter er ei dør for eldre heimebuande og pårørande som har spørsmål knytt til tilbod og tenester frå kommunen, frivillige og private aktørar. Ring oss på telefon 55 09 70 00 (måndag-fredag 08.00-15.00).