Fyll dagane

Velkomen til Fyll dagane Øygarden!

Vi har samla saman ulike organiserte aktivitetar og tilbod for deg som ønskjer å koma igang med ein eller flerie aktivitetar og tilbod i Øygarden. Målgruppa er tiltak og tenester innan rus, psykisk helse, fengsel og menneske med behov for rehabilitering og ettervern.