Frivillig

Ønskjer du å jobba som frivillig, eller har du sjølv behov for frivillige tenester? Her finn du ei oversikt over ulike frivillige tenester i Øygarden kommune.

Bli Mentorfamilie!

Har du plass til ein ekstra person i livet ditt?
På nettsida til frivillig.no finn du meir informasjon om mentorfamilie

Besøksvenn - Røde Kors

Besøksvenn er eit tilbod for menneske som av ulike grunnar ønsker meir kontakt med andre menneske. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjera kvardagen lettare for einsame i alle aldrar.
På nettsida til Røde Kors finn du meir informasjon om besøksvenn

Frivilligheten - Haraldsplass Diakonale Sykehus

De frivillige ved Haraldsplass Diakonale Sykehus er med på å tilby «det lille ekstra» til våre pasienter.

nettsida til Haraldsplass Diakonale Sykehus finn du meir informasjon.

Home-Start

Bur du i Øygarden og treng støtte frå Home-Start Familiekontakten, eller er du interessert i å bli familiekontakt? Ta kontakt med ein av koordinatorene hos HSF Øygarden.

På nettsida til Home-Start finn du meir informasjon.

Natteravnene

Natteravnene er namn på fleire norske, frivillige organisasjoner kor vaksne, edru mennesker i organisert form vandrar i by- og bydelsgater hovudsakeleg på kvelds- og nattetid i helgene. ... Natteravnene skal ikkje fungere som borgarvern eller eit «b-politi», og kan ikkje utøve nokon form for myndighet.
På Facebooksida til Natteravnene avd Straume finn du meir informasjon

PitStop Sotra 

Har du lyst til å gjera ein forskjell og har ekstra tid? Kva med å bidra som frivillig hos oss? Vi tilbyr tilpassa opplæring, eit godt fellesskap og ein svært meiningsfull aktivitet.
På nettsida til PitStop Sotra finn du meir informasjon

Øygarden frivilligsentral

Frivillig.no er ei oppslagstavle for frivillige oppdrag. Vi gjer det enklare for frivillige organisasjonar å finna folk og enklare for folk å finna frivillige oppdrag. På nettsida frivillig innsats finn du meir informasjon