Velkommen til Øygarden kommune

Tenester

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Øygarden. Sjå politiske møter på nett-TV, møtekalendar, råd og utval.
Du finn også informasjon om kommunen, administrasjon, grafisk profil og kommunale føretak. 

Aktuelt

Fortel om det som skjer i Øygarden!

Ønskjer laget/organisasjonen din å invitera til eit ope arrangement?
Då kan du få inn informasjon om dette i kalenderen