Velkommen til Øygarden kommune

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Øygarden. Sjå politiske møter på nett, møtekalendar, råd og utval.

Aktuelt

  • 13.08.2020 Oppstart AKTIV+
    Tysdag 18. august er det oppstart for AKTIV+ kl. 10.30. Det vert balansetrening, trim og tur i Straume idrettspark.
  • 13.08.2020 Bjorøy skule og dei andre skulane i Øygarden er klar for skulestart måndag 17. august. Oppmodar oss om å følgja smittevernreglane
    Skulestart komande måndag og auka aktivitet av frivillige lag og organisasjonar i kommunale bygg og anlegg gjer det...
  • 13.08.2020 Skulestart hausten 2020
    Skulane i Øygarden kommue startar måndag 17. august og tysdag 18. august. SFO er ope første skuledag. Under finn du...