Velkommen til Øygarden kommune

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Øygarden. Sjå politiske møter på nett, møtekalendar, råd og utval.

Aktuelt

  • 29.05.2020 Koronavirus
    Her finn du informasjon, fakta, råd, tiltak og ofte stilte spørsmål om koronavirus i Øygarden kommune.
  • 29.05.2020 Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 5,7 milliardar til tiltak i kommunesektoren
    I ein ny tiltakspakke føreslår regjeringa å løyva 5,7 milliardar kroner til tiltak i kommunesektoren. Av desse midlane går...
  • 29.05.2020 Arkivfoto. Frå møte i utval for tenester og levekår den 13. mai. Tre utvalsmøte i neste veke
    I veka som kjem er det kalla inn til møte i utval. Det handlar mellom anna om demensomsorg, auke i tal på heildøgnsplassar...