Velkommen til Øygarden kommune

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Øygarden. Sjå politiske møter på nett, møtekalendar, råd og utval.

Aktuelt

  • 21.02.2020 Frivilligforum 2020
    Informasjonsmøte for alle frivillige, lag og organisasjonar. Torsdag 12. mars kl 18.00 - 20.00 i Kultursalen, Øygarden...
  • 21.02.2020 Ill. Her er ny vekerapport
    I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 08.
  • 21.02.2020 Mellom prøveavrøystinga og endeleg avrøysting, hadde Arbeidarpartiet gruppemøte. Øygarden kommune sa ja til byvekstavtale
    Kommunestyret vedtok torsdag ettermiddag, med 31 mot 14 røyster, å seia ja til byvekstavtalen. Dermed har fylkeskommunen...