Sotrasambandet

Sotrasambandet har ei ramme på 23,1 milliardar kroner og omfattar 9,4 kilometer ny riksveg (fire felt) mellom Kolltveit i Øygarden og Storavatnet i Bergen. Prosjektet inneber mellom anna ny firefelts bru på 900 meter.

Oppdraget er tildelt Sotra Link. Arbeidet med sjølve bru- og vegsambandet tek til første kvartal 2023.

Det nye sambandet vert opna for trafikk 1. juni 2027. 

Bildebanner av Sotrasambandet | Foto: Sotra Link