Meld deg på nyheitsbrev

Meld deg på nyheitsbrev frå Sotrasambandet og få jamleg oppdateringar frå byggeprosjektet.

Illustrasjon av Sotrasambandet - Klikk for stort bileteIll. Rambøll

Nyheitene gjeld i fyste omgang nærinformasjon for dei som bur i området Kolltveit, Drotningsvik og Knarrevik.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheitsbrevet vil bli publisert ein gong i månaden men oftare ved behov.

Sotrasambandet vil også publisere nyheiter på Facebooksida til prosjektet og på www.sotralink.no

Nytt Sotrasamband omfattar bygging av 9,4 km firefelts veg frå kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune. Om lag 4,6 km går i tunnel.

Sotra Link skal finansiere, prosjektere, bygge, samt drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027. 

Bruk mobilen din til å melde deg på nyheitsbrev frå Sotrasambandet. Scann koden ved å opne kamera og trykk deretter på lenka som kjem opp. - Klikk for stort bileteBruk mobilen din til å melde deg på nyheitsbrev frå Sotrasambandet. Scann koden ved å opne kamera og trykk deretter på lenka som kjem opp.