Aktuell informasjon

Bustad og sosiale tenester

Opningstid for publikumsmottaket til NAV Øygarden (Straume)

Publikumsmottaket på Straume er ope måndagar og torsdagar frå kl. 12.00 - 14.00.