Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Bustad og sosiale tenester

Publikumsmottaka til NAV Øygarden er stengde frå måndag 16. mars inntil vidare

Du kan ringja oss for avtale. Møte som hastar, vert gjennomførte på telefon eller video. For å koma i kontakt med NAV, kan du ringja tlf 55 55 33 33. Arbeidsgjevarar og legar nyttar telefon tlf 55 55 33 36.