Bustad og sosiale tenester

Publikumsmottaka til NAV Øygarden er stengde frå måndag 16. mars inntil vidare

Du kan ringja oss for avtale. Møte som hastar, vert gjennomførte på telefon eller video. For å koma i kontakt med NAV, kan du ringja tlf 55 55 33 33. Arbeidsgjevarar og legar nyttar telefon tlf 55 55 33 36.