Kultur, idrett og fritid

Fortel om det som skjer i Øygarden!

Ønskjer laget/organisasjonen din å invitera til eit ope arrangement? Då kan du leggja informasjon om dette inn i kalenderen på nettsida til Øygarden kommune. Send inn arrangementet til innbyggjarkalendaren her