Leige av bygg og anlegg

Sommarstengde bygg og anlegg

Alle skular/gymnstikksalar er stengde for trening og annen utleige fram til og med sundag 21. august.

Alle idrettshallar er stengde for trening fram til og med sundag 14. august, med unnatak av Bildøyhallen som har eige oppsett sommartrening i samsvar med plan plan i www.aktivivest.no.

Alle symjehallar er stengde for bruk fram til og med sundag 4. september. Rong Terapibasseng er stengt ut 2022.

Rong Kulturhus og Aktivitetshuset på Skogsvåg er stengde etter plan i www.aktivivest.no

Det er mogleg å booka/leiga bygg/lokalar, på tider da bygg/lokalet er opna opp etter ferien 2022