Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Barnehage

Smittevernråd for skule- og barnehageavslutningar

Avslutningar for barnehageavdelingar eller skuleklassar vert rekna normalt som ein privat samankomst der ein kan vera 20 personar inne og 30 personar ute. På nettsida til Helsenorge finn du meir informasjon.