Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar vart vedteke av kommunestyret 17.12.2020.