Varsel om endringar i vedtektene til kommunale barnehagar

Kommunestyret har vedteke (15.02.2023) at alle kommunale barnehagar har sommarstengt dei to siste vekene i juli. Vedtaket vert sett i verk frå førstkommande sumar (2023) og inneber at det kjem ei vedtektsendring av punkt 5.3. i vedtektene for dei kommunale barnehagane.

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar vart vedteke av kommunestyret 17.12.2020.