Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar vart vedteke av kommunestyret 11.05.2023. Gjeldande frå 15.08.2023.