Skule og SFO

Høyring: Korleis skal barnehage- og skuletilbodet vera i framtida?

Det er no laga barnehage- og skulebruksplan for Øygarden kommune med tilråding til framtidig barnehage- og skulestruktur. Kom med innspel! Vi vil høyra kva du meiner!
Planen vert lagt ut på høyring i perioden 20. juni til 30. september 2024. Her finn du meir info om kunngjeringa.