Ferie og fridagar - skule - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Ferie og fridagar - skule

Her finn du rettleiande skulerute for grunnskulen. Sjå din skule for eventuelle lokale endringar.

Abonnere på skuleruta

Her kan du abonnere på den rettleiande skuleruta for grunnskulen:

Skuleåret 2021 - 2022

Skuleåret 2021 - 2022
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdagar skule 11.08.2021 - 13.08.2021
Første skuledag 16.08.2021
Haustferie 11.10.2021 - 15.10.2021
Planleggingsdag 05.11.2021
Juleferie 20.12.2021 - 31.12.2021
Planleggingsdag 03.01.2022
Vinterferie 28.02.2022 - 04.03.2022
Påskeferie 11.04.2022 - 18.04.2022
Grunnlovsdag 17.05.2022
Kr.himmelfartsdag 26.05.2022
Planleggingsdag 27.05.2022
2.pinsedag 06.06.2022
Siste skuledag 21.06.2022

Last ned skulerute for 2021 - 2022 (PDF, 814 kB)

Her finn du lenkje til ferie og fridagar for barnehagar i kommunen