Barnehageoversikt

Det er 15 kommunale barnehagar, 17 private barnehagar, 4 familiebarnehagar og open barnehage (Fjell, Straume, Landro) i Øygarden kommune.

Oversikt over barnehagar

Søk barnehageplass

Søknadsskjemaet om barnehageplass er elektronisk. Det er same søknadsprosess for kommunale og private barnehagar. Du kan søkja om barnehageplass i Øygarden kommune uansett kor i landet du bur, men barn som bur i Øygarden kommune, vert prioritert.

Her finn du meir informasjon om å søkje, svare, endre eller seie opp barnehageplass

Plassering av barnehagar

Kartet er under arbeid.

 
Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00