Barnehageoversikt

Det er 13 kommunale barnehagar, 17 private barnehagar, 3 familiebarnehagar og open barnehage (Fjell, Straume, Landro) i Øygarden kommune.

Oversikt over barnehagar

Søk barnehageplass

Søknadsskjemaet om barnehageplass er elektronisk. Det er same søknadsprosess for kommunale og private barnehagar. Du kan søkja om barnehageplass i Øygarden kommune uansett kor i landet du bur, men barn som bur i Øygarden kommune, vert prioritert.

Her finn du meir informasjon om å søkje, svare, endre eller seie opp barnehageplass

Plassering av barnehagar

Sjå kartet under eller opne kart i nytt vindauge/fane.

  
Tips!

  1. Vel Barnehagar i kartlag til høgre.
  2. Runningar er barnehagar (og firkanta markørar er skular).
  3. Forklaring på fargane finn du i Meny oppe til venstre og vel Tegnforklaring.
  4. Du må zoome langt inn for å få opp info når du trykker på ein farga markør.