Open barnehage

Open barnehage er eit gratis barnehagetilbod til deg som er heime på dagtid med barn under skulealder.

Det er ingen påmelding. Ein kan kome og gå som det passar ein best, innanfor våre opningstider.

Målgruppe

Barn i barnehagealder saman med omsorgsperson.

Aktivitetar

 • Leik
 • Samlingsstund
 • Felles lunsj
 • Aktivitetar
 • Turar
 • Babysong 

Vi arbeider for at barnehagen skal vera

 • ein stad der alle barn og vaksne er inkludert i eit fellesskap
 • ein stad som gjer barn tryggleik og eit stimulerande og utviklande leikemiljø
 • ein stad der omsorgspersonar kan få støtte og rettleiing

Våre mål

Å vera ein inkluderande, nettverksskapande og pedagogisk barnehage der alle er velkommen!

Avdelingar og dagar

 • Fjell (Fjellavegen 259):  måndag, tysdag og onsdag
 • Straume (Sartorvegen 8): onsdag, torsdag og fredag
 • Landro (Landrovegen 250): måndag, onsdag og torsdag

nettsida til KFUM KFUK finn du meir informasjon om open barnehage.

Open barnehage
E-post
Mobil 46 42 04 67

Opningstider

Opningstid

Kl 09.15 - 14.45