Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Kart, bygg, veg og eigedom

Døgnopen vakttelefon vegar

Fram til utgangen av april er det døgnopen vakttelefon for vegar. Telefonnummeret er 99 48 99 48. Her kan du ta kontakt om drift og vedlikehald på kommunale vegar. Telefonen er døgnopen gjennom heile veka. Hugs at spørsmål om vintervedlikehald på fylkesvegar, ring tlf. 175.