Kontakt oss - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Byggesaksvakta i sommar!

I perioden 1. juli til 15. august er byggesaksvakta berre open måndagar og fredagar kl. 12.00 - 15.00.

Kontakt oss

Byggesaksvakta

Det vil generelt verte noko redusert kapasitet til å kunne svare på førespurnadar. Ein vil kunne bestille førehandskonferanse. 

Telefon: 55 09 73 50
Opningstid: Måndag, onsdag og fredag kl 12.00 - 15.00
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no

Har du spørsmål om di sak?
Ta kontakt med saksbehandlaren din på telefon 56 16 00 00 tysdag og torsdag mellom kl. 09.00-15.00.


Oppmåling

Telefon: 55 09 73 98
Telefonvakt: Tysdag og torsdag kl 12.00 - 15.30
E-post: oppmalingpost@oygarden.kommune.no