Booking saksbehandlar: Oppmåling

Du kan reservere tid for telefon-, nettmøte eller fysisk møte med saksbehandlar på oppmåling.

Tilgjengelig

Måndag og torsdag 12.00 - 15.00. Møtelengde ca. 20 minutter.

Møtealternativ

  • Telefon
  • Nettmøte (Microsoft Teams)
  • Fysisk møte i Skogsskiftet

Du veljer møteform i registreingsskjema.

Kva kan eg få hjelp til?

Du kan få svar på spørsmål om oppmålingsforretningar, eigedomsgrenser og grensejusteringar.

Korleis avtaler eg møte med saksbehandlar?

Du vel type teneste, tidspunkt og fyller inn informasjon i skjemaet du finn på knappen under.

Reserver møte med saksbehandlar

Korleis avlyser eller flyttar eg ein avtale?

I stadfestinga du fekk på e-post vel du "Planleggje på nytt" lenkja/knappen.