Velkommen til Øygarden kulturskule

Aktuelt

Kulturskuleveka våren 2023

I veke 12 og 13 (18.-30.mars 2023) Inviterer vi nok ein gong til Kulturskuleveka. Då vil kulturskulen visa fram breidda av tilbodet og alt våre flinke [...]

Skuleruta 2022-2023

Her er skuleruta for skuleåret 2022-2023. Vi har retta feil i dato for siste dag før jul, som er onsdag 21.12. Legg særleg merke til første og siste s...

Kva skjer i kulturskulen?