Samleside med tilbod til barn og unge

Vi har mange tilbod for deg som har barn. Nokre av tilboda er gratis for deg, andre må du betala for. Har du dårleg råd, kan du søkja om å få betala mindre for nokre tilbod. Kommunen kan hjelpa deg med å søkja.

Du har rett på tolk dersom det er nødvendig.

Barn 0-2 år

Barn 3-5 år

Skuleelevar 1.-10. klasse

Ungdom under 18 år