Redusert foreldrebetaling - SFO

Årleg foreldrebetalinga i SFO for eleven skal ikkje utgjera meir enn 6 prosent av inntektene til hushaldet.

Foreldre må søka. Ved innvilga søknad blir pris for plass i SFO justert slik at den ikkje overstig 6 prosent av inntektene i hushaldet.

Det er enkelt å søkje, og du slepp laste opp vedlegg då Øygarden kommune hentar inn likningsopplysningar som er nødvendig for å behandle søknaden din.

Dersom du likevel har andre opplysningar om hushaldninga si inntekt som ikkje kjem fram av skattemelding må du laste inn dokumentasjon på dette og sende inn elektronisk saman med søknad.

Slik søkjer du

Søk om redusert foreldrebetaling SFO

Skjemaet er elektronisk og du må logga deg på via ID-porten.

Søknadsbehandling

Forskrift til opplæringslova – Reduksjon i foreldrebetaling for elevar frå 1. - 4. trinn