Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år

Alle barn blir innkalla til konsultasjonar på helsestasjonen. Formålet er å fremja fysisk og psykisk helse og førebyggja sjukdom og skader. 

Kva tilbyr vi?

Tema for konsultasjon og samtalar:

Samtalane er individuelle eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, kan vi gi tilbod om foreldrerettleiingskurs og ekstra besøk for råd og individuell rettleiing.

Oversikt over konsultasjonar 0 til 6 år

Pris og betaling

Alle tilbod på helsestasjonen er gratis.

Kontakt og opningstid

Telefon: 56 16 03 00

  • Tast 1 for Straume helsestasjon
  • Tast 2 for Ågotnes helsestasjon
  • Tast 3 for Sund helsestasjon
  • Tast 4 for Rong helsestasjon

Telefontid:

  • Måndag til torsdag kl. 08.30-11.15 og 12.30-13.30
  • Fredag kl. 08.30-11.15 og 12.00-13.00
Helsestasjon
Telefon 56 16 03 00


Telefontid
Måndag til torsdag kl. 08.30-11.15 
og 12.30-13.30.
Fredag 08.30-11.15 
og 12.00-13.00.

Adresse

Straume helsestasjon
Blombakkane 2
5354 Straume

Ågotnes helsestasjon
Skjergardsvegen 1376
5363 Ågotnes

Sund helsestasjon
Helsehuset
5382 Skogsvåg

Rong helsestasjon
Ternholmvegen 2
5337 Rong