Barselgrupper - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Barselgrupper

Barselgrupper er eit nettverksskapande tilbod til nybakte foreldre. Etter fødsel blir du eller dere kontakta av helsestasjonen om dere vil delta i barselgruppe. Dere kan også ta kontakt med helsestasjonen sjølv.

Tema som vert tekne opp

  • Opplevinga av foreldrerolla
  • Samspell/kontakt mellom foreldre og barn
  • Utviklinga til barnet
  • Søvn
  • Amming/flaskemating
  • Barnestell
  • Kosthald
  • Ulykkesførebygging
  • Samliv