Aktuell informasjon

Barselgrupper

Barselgrupper er eit nettverksskapande tilbod til nybakte foreldre. Etter fødsel blir du eller dere kontakta av helsestasjonen om dere vil delta i barselgruppe. Dere kan også ta kontakt med helsestasjonen sjølv.

Tema som vert tekne opp

  • Opplevinga av foreldrerolla
  • Samspell/kontakt mellom foreldre og barn
  • Utviklinga til barnet
  • Søvn
  • Amming/flaskemating
  • Barnestell
  • Kosthald
  • Ulykkesførebygging
  • Samliv