Barnevaksinasjonsprogrammet

På helsestasjonane og skulane får alle barn tilbod om å ta Tilrådde vaksingar frå Folkehelseinstituttet.

Kven kan få tilbodet?

Barn og ungdom i alderen 0 til 20 år.

Korleis få tilbodet?

Ditt barn får tilbod om dei nødvendige vaksinene når dere kjem til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbod om vaksiner på skulane.

Vi tilbyr

Dei første 16 månadene vert du og barnet invitert til kontrollar og samtalar med helsesjukepleiar eller lege. Etter det vert det kontroller kvart år. 

Samtalene på helsestasjonen kan være individuelle eller i barselgruppe. I barselgruppen møter du foreldre med barn i same alder. Du får tilbod om å vaksinera barnet etter barnevaksinasjonsprogrammet. Dette startar i 6-ukersalderen.  

På nettsidene kan du få oversikt over vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år. Du kan skrive ut eit vaksinasjonskort til bruk i utlandet.