Vaksinar - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Vaksinar

Vaksinar er laga for at vi skal oppnå immunitet mot sjukdommar og verna oss mot smitte. Vaksinar kan gje biverknader, men går som oftast fort over.

Oversikt over vaksinar

Kontrollar