Aktuell informasjon

Vaksinar

Vaksinar er laga for at vi skal oppnå immunitet mot sjukdommar og verna oss mot smitte. Vaksinar kan gje biverknader, men går som oftast fort over.

Oversikt over vaksinar

Kontrollar