Trygg start

Vi tilbyr sårbare gravide og foreldre individuell oppfølging med rettleiing og hyppige konsultasjonar gjennom svangerskapet og i sped- og småbornsperioden ved behov. Trygg start er eit team som er samansett av jordmor, helsesjukepleiar, familierettleiar, spesial sjukepleiar, ein representant frå NAV og ein representant frå barnevernet.

Målgruppe

Gravide, sped- og småbarnsforeldre som:

  • ønsker tettere oppfølging og veiledning
  • som sliter med utfordringer knytta til rus/er i LAR 
  • som har psykiske utfordringer/vansker
  • er i ein sårbar situasjon

Tiltak

Trygg start gjev konsultasjon og losar vidare i hjelpeapparatet for rett tiltak til rett tid.

Korleis få hjelp?

Du kan sjølv kontakta oss på telefon 56 16 03 00 . Legen din, familie, nettverk og samarbeidspartnarar kan også kontakta oss.

Trygg start er å treffa på alle helsestasjonar i Øygarden kommune på dagtid.