Ferie og fridagar - barnehage - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Ferie og fridagar - barnehage

Her finn du rettleiande skulerute og planleggingsdager for kommunale barnehagar. Sjå din barnehage for eventuelle lokale endringer.

Abonnere på planleggingsdagar i kommunale barnehagar

Her kan du abonnere på planleggingsdager i kommunale barnehager:

Barnehageåret 2021 - 2022

Barnehageåret 2021 - 2022
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdag 16.08.2021
Planleggingsdag 13.09.2021
Planleggingsdag 05.11.2021
Planleggingsdag 03.01.2022
Grunnlovsdag 17.05.2022
Kr. himmelfartsdag 26.05.2022
Planleggingsdag 27.05.2022
2. pinsedag 06.06.2022

Last ned skulerute for 2021 - 2022 (PDF, 814 kB)

Her finn du lenkje til ferie og fridagar for grunnskulane i kommunen