Aktuell informasjon

Ferie og fridagar - barnehage

Her finn du rettleiande skulerute og planleggingsdager for kommunale barnehagar. Sjå din barnehage for eventuelle lokale endringer.

Abonnere på planleggingsdagar i kommunale barnehagar

Her kan du abonnere på planleggingsdager i kommunale barnehager:

Barnehageåret 2022 - 2023

Barnehageåret 2022 - 2023
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdag 15.08.2022
Planleggingsdag 12.09.2022
Planleggingsdag 04.11.2022
Planleggingsdag 02.01.2023
Grunnlovsdag 17.05.2023
Kr. himmelfartsdag 18.05.2023
Planleggingsdag 19.05.2023
2. pinsedag 29.05.2023

Last ned skulerute for 2022 - 2023 (PDF, 201 kB)

Her finn du lenkje til ferie og fridagar for grunnskulane i kommunen