Vigilo for kommunikasjon mellom heim, barnehage, SFO og skule

I Vigilo vert all grunndata knytt til barn/elevar og deira føresette samla, og dette danner grunnlaget for kommunikasjonen mellom heim og kommunale skular og barnehagar. Dette erstattar Transponder.