Kontakt oss på kultur

Her finn du oversikt over tilsette som arbeidar med kultur, idrett og fritid.

Kulturkontoret

Britt Tove Skaga
Kulturkonsulent
Ansvarsområde: Tilskotsordningar, Spelemidlar
Britt.Skaga@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 24

Halvor Skurtveit
Rådgjevar Kulturminne
Ansvarsområde: kulturminne, samarbeid med musea
Halvor.Skurtveit@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 23

Julie Berge Westlye
Rådgjevar kulturminne og friluftsliv
Ansvarsområde: Kulturminne og friluftsliv
julie.westlye@oygarden.kommune.no

Ivar Einarsen
Idrettskonsulent
Ansvarsområde: Idrett, arrangement og Aktiv kommune
Ivar.Einarsen@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 25

Julia Valeska Woehlert
Frivilligrådgjevar
Ansvarsområde: Frivilligsentral
Julia.Woehlert@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 28

Unni Sørensen
Frivilligrådgjevar
Ansvarsområde: Frivilligsentral
Unni.Sorensen@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 22

Yngve Nedrebø
Prosjektleiar
Ansvar: Bygdebokprosjekt
yngned@arkivverket.no

Ung kultur

Stine Sanden
Frivilligsentral og BUA
Ansvarsområde: Frivilligsentral
Stine.Sanden@oygarden.kommune.no

Hilde Kristin Egeland
Fagleiar Ung Kultur
Ansvarsområde: Den kulturelle skulesekken, fritidsklubbar og aktivitetstilbod for barn og unge
Hilde.Egeland@oygarden.kommune.no

Vigdis Taranger
Medarbeidar
Ansvarsområde: Frihuset. Frivilligsentral og BUA
Vigdis.Taranger@oygarden.kommune.no

Kulturskulen

Bjørn Andersen
Rektor i kulturskulen
Ansvarsområde: Kulturskulen
Bjorn.Andersen@oygarden.kommune.no

Kjartan Fjordheim
Inspektør
Ansvarsområde: Kulturskulen
Kjartan.Fjordheim@oygarden.kommune.no

Erika Kroken
Kulturskulen
Ansvarsområde: Den kulturelle skulesekken, den kulturelle spaserstokken og den kulturelle beremeisen
Erika.Kroken@oygarden.kommune.no