Kontakt oss på kultur

Her finn du oversikt over tilsette som arbeidar med kultur, idrett og fritid.

Christel Møvik-Olsen
Einingsleiar for Kultur
Christel.movik-olsen@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 38 54 15

Kulturkontoret

Britt Tove Skaga
Kulturkonsulent
Ansvarsområde: Tilskotsordningar, Spelemidlar
Britt.Skaga@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 24

Halvor Skurtveit
Rådgjevar Kulturminne
Ansvarsområde: kulturminne, samarbeid med musea
Halvor.Skurtveit@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 23

Julie Berge Westlye
Rådgjevar kulturminne og friluftsliv
Ansvarsområde: Kulturminne og friluftsliv

julie.westlye@oygarden.kommune.no

Ivar Einarsen
Idrettskonsulent
Ansvarsområde: Idrett, arrangement
Ivar.Einarsen@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 25

Stine Sanden (permisjon)
Frivilligsentral og BUA
Ansvarsområde: Frivilligsentral
Stine.Sanden@oygarden.kommune.no

Julia Valeska Woehlert
Frivilligrådgjevar
Ansvarsområde; Frivilligsentral
Julia.Woehlert@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 28

Unni Sørensen
Frivilligrådgjevar
Ansvarsområde: Frivilligsentral
Unni.Sorensen@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 16 02 22

Yngve Nedrebø
Prosjektleiar
Ansvar: Bygdebokprosjekt
Yngve.Nedrebo@oygarden.kommune.no


Ung kultur

Hilde Kristin Egeland
Ung Kultur
Ansvarsområde: den kulturelle skulesekken, den kulturelle spaserstokken, den kulturelle beremeisen, sommaraktivitetar og koordinering av ungdomsklubb
Hilde.Egeland@oygarden.kommune.no

Vigdis Taranger
Medarbeidar
Ansvarsområde: BUA og Frihuset Frivilligsentral
Vigdis.Taranger@oygarden.kommune.no


Kulturskulen

Bjørn Andersen
Rektor i kulturskulen
Ansvarsområde: kulturskulen
Bjorn.Andersen@oygarden.kommune.no

Kjartan Fjordheim
Inspektør
Ansvarsområde: kulturskulen
Kjartan.Fjordheim@oygarden.kommune.no

Erika Kroken
Kulturskulen
Ansvarsområde: den kulturelle skulesekken, den kulturelle spaserstokken og den kulturelle beremeisen
Erika.Kroken@oygarden.kommune.no