NAV

Publikumsmottaka til NAV Øygarden er stengde frå måndag 16. mars inntil vidare

Du kan ringja oss for avtale. Møte som hastar, vert gjennomførte på telefon eller video. For å koma i kontakt med NAV, kan du ringja tlf 55 55 33 33. Arbeidsgjevarar og legar nyttar telefon tlf 55 55 33 36.