Mellombels butilbod

Dersom du står utan stad å overnatta kan NAV hjelpa deg med mellombels butilbod.

Dersom du treng mellombels butilbod:

  • Ta kontakt med NAV kontoret eller på tlf. 55553333 i ordinær opningstid.
  • Fyll ut søknadsskjema
  • Saksbehandlar vil ta kontakt med deg. Det er difor viktig at du er tilgjengeleg.

Meir informasjon om mellombels butilbod finn du på heimesida til NAV

NAV Øygarden
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Måndag og torsdag

kl. 12.00 - 14.00

Adresse

Grønamyrvegen 18,
5353 Straume

Postadresse: NAV Øygarden, 
Postboks 143, 5341 Straume