Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Mellombels butilbod

Dersom du står utan stad å overnatta kan NAV hjelpa deg med mellombels butilbod.

Dersom du treng mellombels butilbod:

  • Ta kontakt med NAV kontoret eller på tlf. 55553333 i ordinær opningstid.
  • Fyll ut søknadsskjema
  • Saksbehandlar vil ta kontakt med deg. Det er difor viktig at du er tilgjengeleg.

Meir informasjon om mellombels butilbod finn du på heimesida til NAV

NAV Øygarden
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Opningstid

Øygarden rådhus
Måndag og torsdag kl. 12.00 - 14.00

Kundemottak i Skogsskiftet og Rong
er stengt.

Adresse

Foldnesvegen 1,
5354 Straume

Postadresse: NAV Øygarden, 
Postboks 143, 5341 Straume