Opplysning, råd og rettleiing - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Opplysning, råd og rettleiing

Alle offentlege kontor har plikt til å rettleia om si eiga verksemd. Nav-kontoret har i tillegg ei utvida plikt til å gje deg opplysning, råd og rettleiing ut over eige fagområde for å bidra til å løysa eller førebyggja sosiale problem. Dersom NAV-kontoret ikkje kan gje slik hjelp, skal NAV så vidt mogleg visa til nokon som kan gje slik hjelp.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å tinga ein time.

Meir informasjon om opplysning, råd og rettleiing finn du på heimesida til Nav

NAV Øygarden
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Øygarden rådhus
Måndag og torsdag kl. 12.00 - 14.00

Kundemottak i Skogsskiftet og Rong
er stengt.

Adresse

Foldnesvegen 1,
5354 Straume

Postadresse: NAV Øygarden, 
Postboks 143, 5341 Straume