Opplysning, råd og rettleiing

Alle offentlege kontor har plikt til å rettleia om si eiga verksemd. Nav-kontoret har i tillegg ei utvida plikt til å gje deg opplysning, råd og rettleiing ut over eige fagområde for å bidra til å løysa eller førebyggja sosiale problem. Dersom NAV-kontoret ikkje kan gje slik hjelp, skal NAV så vidt mogleg visa til nokon som kan gje slik hjelp.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å tinga ein time.

Meir informasjon om opplysning, råd og rettleiing finn du på heimesida til Nav

NAV Øygarden
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Måndag og torsdag

kl. 12.00 - 14.00

Adresse

Grønamyrvegen 18,
5353 Straume

Postadresse: NAV Øygarden, 
Postboks 143, 5341 Straume