Kvalifiseringsprogrammet

Kven kan få tilbodet?

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod for personar mellom 18-67 år som treng tett oppfølging, opplæring og arbeidstrening for å koma i aktivitet og arbeid.

Kva kan du få hjelp til?

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å koma i ein slik situasjon, kan kvalifiseringsprogrammet vera eit godt tilbod. På heimesida til NAV finn du meir informasjon om kvalifiseringsprogrammet.

For å avklara om det kan vere aktuelt med kvalifiseringsprogrammet bør du ta kontakt med oppfølgaren din eller avtala ein time ved NAV-kontoret.

NAV Øygarden
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Måndag og torsdag

kl. 12.00 - 14.00

Adresse

Grønamyrvegen 18,
5353 Straume

Postadresse: NAV Øygarden, 
Postboks 143, 5341 Straume