Nærare 200 personar hadde funne vegen til Odeon Kino Sotra torsdag føremiddag då det skulle informerast om Sotrasambandet.
- Mellom 80 og 90 prosent av underleverandørane er norske selskap, fortalde Oskar Leirgulen i Sotra Link Construction.

 

Mange tok vegen til Skjenet på onsdag for å få vita meir om Sotrasambandet. Berre i løpet av ein god halvtime var det registrert 70 personar innom dørene.
- Vi vil gjerne visa folk kva vi gjer og kva tid vi gjer ting, seier mellombels prosjektleiar Lene Sælen Rivenes.

 

Onsdag 22. februar inviterer prosjektet deg som er lurer på kva som skjer no og framover, til open dag. Det er Statens vegvesen og selskapet Sotra Link som opnar dørene på Skjenet 2 på Straume.

 

Anleggsarbeidet på Sotrasambandet i Knarrvika er i gang. Denne veka er det oppstart av sprengingsarbeid i Knarrevik næringspark.

 

Arbeidet med Sotrasambandet skyt fart. No inviterer Sotrasambandet deg til å få tilsendt jamlege oppdateringar om byggjeprosjektet.

 

Mange er glade for planar, men det er nok endå fleire som gler seg over at planane vert sette ut i livet. No er gravemaskinane i full sving på Kolltveit. Det handlar om den nye tunnelen på Kolltveit som er ein del av Sotrasambandet.

 

I neste veke (49) startar Sotra Link arbeidet med riving av innløyste bygg langs traséen.

 

I dag flytta Sotra Link inn i prosjektkontoret for Sotrasambandet. Leiinga i Øygarden kommune og Vest Næringsråd stilte opp og overrekte blomar til prosjektleiar Christopher M. Bjerke og folka hans. Sotra Link har fått oppdraget med å byggja Sotrasambandet.

 

Tysdag presenterte Statens vegvesen kven som får OPS-kontrakten for Sotra sambandet (OPS-Offentleg-privat-samarbeid). Kontrakten går til Sotra Link og kontraktssummen har ei totalramme på 23,1 milliardar kroner (2022-kroner).
- Dette er ein historisk dag, seier ordførar Tom Georg Indrevik.