God trafikkflyt

Fram til nytt sotrasamband vert opna i 2027 må vi sikra god trafikkflyt i Øygarden og mellom Øygarden og nabokommunane. Dersom færre brukar bil og fleire brukar kollektivtransport, samkøyring, sykkel eller gange, vil trafikken flyta betre. Les meir om trafikksituasjonen i regionen vår her.

Bannerbilete for God trefikkflyt