Skulane i Øygarden kommue startar måndag 17. august og tysdag 18. august. SFO er ope første skuledag. Under finn du tidspunkt for oppmøte første skuledag. Gå inn på skulane sine nettsider for meir informasjon om skulestart. Velkomen til nytt skuleår! 

Illustrasjon

På torsdag i sist veke vart det meldt at eín av innbyggjarane i Øygarden hadde fått påvist koronasmitte. No viser det seg at vedkomande likevel ikkje var smitta.

 

Smittevernlege Jens Eikås

Fire av passasjerane på Hurtigrute-skipet «Roald Amundsen» kjem frå Øygarden. Det stadfestar smittevernlege Jens Eikås.

 

 

Øygarden Brann og Redning

 

Idag, 22.07.2020, har Øygarden brann og redning KF øving. Dei skal brenna ned eit hus på Golta, i den søre delen av kommunen vår.   

Det vil difor bli eindel flammar og røyk utover dagen.

 Med oppdaterte reiseråd frå regjeringa gjeldande frå 15. juli forventar vi auka besøk til kommunen. Her finn du informasjonsmateriell på ulike språk til bruk i verksemder som tek imot turistar og andre innreisande. 

Ordførar Tom Georg Indrevik skal helst nytta fritidsklede og fjellutstyr denne ferien. Den norske fjellheimen ventar.....

Det starta med festdagar med storstilt opning av den nye kommunen. Etter to månader måtte ordførar Tom Georg Indrevik leia kommunen gjennom ein krevjande periode med koronavirus.
- Eg er imponert og takksam for at folk stod saman og viste stor dugnadsvilje, seier ordføraren den siste arbeidsdagen før ferien.

  


 

Bjørg Møllerløkken

Frå i dag (2. juli) kan du sjølv sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og svart på. Helsepersonell svaret via kjernejournal.
- Dette kortar ned ventetida, seier vikarierande smittevernlege i Øygarden, Bjørg Møllerløkken.

 

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 27.

 

Illustrasjonsfoto

Det har vore ein del uvisse om kva tid eit barn som går i barnehage, må sendast heim på grunn av symptom på sjukdom. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har no kome med ei presisering om dette.

 

Karina Harkestad

Rask psykisk helsehjelp har i vår gjennomført eit seks veker langt nettkurs (online) i meistring av depresjon, stress og belastning. 12 av 15 deltakarar (80 prosent) fullførte kurset.
- Dette er vi svært godt nøgde med, seier kommunepsykolog Karina Harkestad.