I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 12.

 

Tidlegare i mars fekk kommunepsykologane for barn og unge nye lokale på Straume.
- Dette er greie lokale som ligg nær busstasjonen, seier einingsleiar for barn, unge og familietenester, Berit Algrøy.

 

Barne- og familieminister Kjersti Toppe møtte tidlegare i mars tilsette og frivillige i Home-Start Familiekontakten (HSF) Øygarden. Statsråden sa at dette er eit viktig tilbod i ein hektisk småbarnsperiode.

 

Øygarden kommune busette om lag 200 flyktningar i 2022. Dei fleste kjem frå Ukraina, men kommunen tek også imot flyktningar frå fleire andre land. Kommunestyret har gjort vedtak om å ta imot like mange flyktningar i 2023. Korleis er situasjonen no, og kva er utfordringane framover?

 

Det var mykje jubel på Energimessa på Sartor Storsenter på torsdag då kommunedirektør Johnny Breivik gjorde kjent at dei tre prisane går til Hjelteryggen skule, Landro skule og Knappskog skule.
- Eigentleg fortente alle skulane å verta premierte, sa Breivik.

 

Opp mot 80 personar deltok på møtet onsdag kveld om helikoptertrafikk og støyreduserande tiltak.

 

Onsdag vart Energimessa 2023 offisielt opna på Sartor Storsenter. Seks skular har utstilling i dag og torsdag.
- Energimessa er eit viktig samarbeid mellom skulen, næringslivet og kommunen, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

 

I ausande regnvér vart det onsdag formelt markert oppstart på bygging av Sotrasambandet. Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sa at dette sambandet verkeleg vil gjera det lettare å koma fram.
- Dette vil bringa Bergen nærare Øygarden, sa ordførar Tom Georg Indrevik.

 

Helsestyresmaktene tilrår no ny oppfriskingsdose med koronavaksine i løpet av mars/april til aldersgruppa 75 år og eldre. Dette gjeld også sjukeheimsbebuarar.

 

Formannskapet vil at Bergen hamn skal fokusera på løysingar som fremjar sjøtransporten i regionen i samsvar med vedtekne strategiar og visjonar.