Publisert 07.12.2018
Kommunalsjef_Organisasjon_og_digitalisering_H700.jpg

Sissel Iren Nesse (50) er tilsett som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune. Dermed er fire av kommunalsjefar for den nye kommunen avklart.

Publisert 07.12.2018

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Sprengsneset II hytteområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i tråd med vedtak i utval for drift og samfunnsutvikling i møte 29.11.18, sak 137/18.

Publisert 05.12.2018
Innbyggerbrosjyre_desember_2018_NØK.jpg

På torsdag vil innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden få eit informasjonshefte frå Nye Øygarden i postkassen.

Publisert 05.12.2018
DSC_0930-H700-1024x683.jpg

Prosjektrådmannen går inn for ei forsikra løysing i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for dei tilsette i Nye Øygarden kommune.

Publisert 30.11.2018
Line Barmen og Rune Lid.jpg

Tre av søkjarane har i dag takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune. Line Barmen vert kommunalsjef for Helse og velferd, Anne-Merete Vabø Haugane vert kommunalsjef for Oppvekst, medan Råmund Skjold får stillinga som kommunalsjef for Kultur og samfunn.

Fann du det du leita etter?