Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. 

Her finn du informasjon om koronavaksineringa i Øygarden. Alle over 18 år som ønskjer koronavaksine, må registrera seg i vaksinasjonskø.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 09.

 

I neste veke er det møte i utval for samfunnsutvikling, utval for tenester og levekår og utval for plan.

  

Her får Sotranot og Kristian Lokøy Miljøfyrtårnsertifikatet av ordførar Tom Georg Indrevik.

Torsdag føremiddag var det Sotranot på Straume sin tur til å få overlevert Miljøfyrtårnsertifikat frå ordførar Tom Georg Indrevik.

  

Frå venstre; marknadskoordinator Linda Teigland, ordførar Tom Georg Indrevik, avdelingsleiar vaskeri Tommy Olavsen og dagleg leiar Hege Elvestad.

Frå 1. mars har Trigger Jobb AS ansvaret for levering av alle vaskeritenestene til institusjonane i Øygarden. Utanfor Øygarden lokalmedisinske senter var to bilar klare med utstyr då dette nyleg vart markert.

  

Kommunedirektør Rune Lid er svært nøgd med resultatforbetringa på kr 112 mill i det første driftsåret i ny kommune. Dette viser at arbeidet med god økonomistyring har gitt effekt til trass for eit krevjande driftsår, med ny samanslått kommune og Covid-19. Kommunedirektøren meiner at kommunen er på rett veg, men at det framleis gjenstår krevjande økonomiske prioriteringar for å oppnå ein bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunedirektøren understrekar også at ein må halda fram arbeidet med å evaluera organisasjonen og forbetra rutinar.

  

Kjenner du, eller er du barn under 18 år som har ein mamma eller pappa med demens? På oppdrag frå Helsedirektoratet arrangerer Aldring og helse sommarleir på Sole gjestegård, Krødsherad kommune i Viken frå 1. - 4. juli.

Kommunestyret har vedteke å oppheve den lokale forskrifta frå tidlegare Sund kommune.

Berit Anita var mellom dei som orienterte om arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen.

Eldrerådet ønskjer at flest mogleg engasjerer seg i arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Dette vart drøfta på møtet i eldrerådet i sist veke.