Publisert 17.10.2018
Stillingsutlysning_Nye_Øygarden_kommune_792x300px-300x114.jpg

Dei endelege søkjarlistene til dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden er no klare. 

Publisert 16.10.2018
Reguleringsplan Tjeldstø.png

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 26.09.2018, sak 055/18, å godkjenne detaljreguleringsplan for Tjeldstø bustadblokk (plan-ID: 20160004). 

Publisert 16.10.2018
IMGP1778-H700.jpg

Fellesnemnda vedtok å be prosjektrådmannen å leggja fram ei sak som vurderer om det er mogleg å starta opp arbeidet med grunnlaget for samfunnsdelen av kommuneplanen.

Publisert 09.10.2018
Fjordabåtar.JPG

Øyvin Konglevoll kjem til Øygarden bibliotek torsdag 1 nov. kl:19.00 med føredraget "Dar kjem dampen" om fjordabåtar før og no 

Publisert 08.10.2018
Møte-08_10_18-H700-1024x681.jpg

Måndag denne veka drøfta overordna styringsgruppe utkast til styringsdokument for den administrative prosjektorganiseringa. Etter drøfting og innspel frå medlemene, slutta styringsgruppa seg til styringsdokumentet.

Fann du det du leita etter?