Publisert 25.04.2018
Introduksjon.jpg

Torsdag 19. og fredag 20. april inntok 15 seniorar kommunestyresalen på rådhuset for å læra om bruk av datamaskinar, nettbrett og smarttelefonar.

Publisert 25.04.2018

Plan ID 2014 0005 - Godkjend plan 

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 18.04.18, sak 19/18 å godkjenne detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde på Torsvik.

Publisert 24.04.2018
Espen Harkestad, Steinar Hellesund og Solveig Grepperud AP.JPG

Onsdag 18. april var det kommunestyremøte i Øygarden. Her kjem informasjon om ein del av det som vart drøfta og vedtatt. 

Publisert 23.04.2018

PLANID 2017 0003 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert privat forslag til detaljreguleringsplan for Nyheimstunet bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 10.04.18, sak 38/18.

Publisert 23.04.2018
kystsogevekene_h700.jpg

Det er veteranbåtfestivalen Fjordsteam i Bergen som vert ramma for opninga av Kystsogevekene 2018. Opninga går av stabelen den 4. august. Det heile vert avrunda i september i Rosendal i Kvinnherad.

Fann du det du leita etter?