Ordførar Tom Georg Indrevik skal helst nytta fritidsklede og fjellutstyr denne ferien. Den norske fjellheimen ventar.....

Det starta med festdagar med storstilt opning av den nye kommunen. Etter to månader måtte ordførar Tom Georg Indrevik leia kommunen gjennom ein krevjande periode med koronavirus.
- Eg er imponert og takksam for at folk stod saman og viste stor dugnadsvilje, seier ordføraren den siste arbeidsdagen før ferien.

  


 

Bjørg Møllerløkken

Frå i dag (2. juli) kan du sjølv sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og svart på. Helsepersonell svaret via kjernejournal.
- Dette kortar ned ventetida, seier vikarierande smittevernlege i Øygarden, Bjørg Møllerløkken.

 

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 27.

 

Illustrasjonsfoto

Det har vore ein del uvisse om kva tid eit barn som går i barnehage, må sendast heim på grunn av symptom på sjukdom. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har no kome med ei presisering om dette.

 

Karina Harkestad

Rask psykisk helsehjelp har i vår gjennomført eit seks veker langt nettkurs (online) i meistring av depresjon, stress og belastning. 12 av 15 deltakarar (80 prosent) fullførte kurset.
- Dette er vi svært godt nøgde med, seier kommunepsykolog Karina Harkestad.

 

Frå opningsfesten

Det er ingen tvil om at det har skjedd mykje i Øygarden kommune det første halvåret av 2020. Start for den nye kommunen og koronaviruset er gode døme på det.

 

Straume bibliotek held steng i veke 28, (6.-12. juli), grunna ommøblering i samband med samlokalisering av bibliotek og innbyggartorg.

Nordlavatnet er godt eigna badevatn

Helseverneininga i Bergen kommune har gjennomført prøvetaking i sju badevatn i Øygarden kommune. Fem av badevatna vert rekna som godt eigna badevatn.

 

Desse følgjer opp rammeavtalane. Frå venstre; Siv Renate Toft (byggteknisk konsulent), Knut Eivind Nygård (einingsleiar eigedom, drift og vedlikehald), Arne Monsen (avdelingsleiar bygg/drift), Harald Polen (driftskoordinator sone Straume) og Ivan Nakken (driftskoordinator sone nord).

Øygarden kommune har tildelt rammeavtalar i åtte fagområde innanfor handverkartenester. Avtalane har totalt ei årleg ramme på 30 millionar kroner. Avtaleperioden er på to år, med mogleg forlenging på inntil to år.

 

Sjøleik

Kommunale sommaraktivitetar er eit populært tilbod for barn og ungdom dei første vekene av sommarferien.