Ved årsskiftet var det 38 316 innbyggjarar i Øygarden. Det er ein auke på 0,18 prosent frå  utgangen av september då det var 38 247 innbyggjarar i dei tre tidlegare kommunane i vest.


 

Du kan no søkje om tilskot til lag og organisasjonar i Øygarden kommune. Det er ti ulike tilskotsordningar, alle med eigne retningsliner. 

 

Skattelista for 2020 er no lagt ut til offentleg ettersyn.

 

Det er no kome melding om at det er påvist smitte av koronaviruset også i Noreg. Ifølgje Folkehelseinstituttet er personen er heimehøyrande i Nord-Noreg, er frisk og har ikkje symptom på koronavirussjukdom. Folkehelseinstituttet vurderer framleis risikoen for spreiing her i landet som moderat. Smittevernlege i Øygarden, Jens Eikås, seier at det ikkje er grunn til å få panikk, men at vi kan førebu oss på ein god måte.
- Dersom du skulle få mistanke om smitte, kontakt legevakt via telefon. Ikkje møt opp utan å ha avtalt dette på førehand! seier Eikås.

 

NAV Øygarden har bruk for lokale sentralt på Straume. Difor vert det søkt etter areal på mellom 1 650 og 1 850 kvadratmeter.

 

Ønskjer du å slutte med røyk eller snus, men syns det er vanskeleg åleine? Hjarteleg velkommen på kurs hos oss! Kurset har seks samlingar.

 

Øygarden kommune har etablert byggesaksvakt tre dagar i veka. På måndagar, onsdagar og fredagar er byggesaksvakta tilgjengeleg for publikum mellom klokka 12 og 15. 

 

Informasjonsmøte for alle frivillige, lag og organisasjonar.
Torsdag 12. mars kl 18.00 - 20.00 i Kultursalen, Øygarden rådhus på Straume.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 08.

 

Kommunestyret vedtok torsdag ettermiddag, med 31 mot 14 røyster, å seia ja til byvekstavtalen. Dermed har fylkeskommunen og alle dei fem andre kommunane i bergensregionen (Bergen, Askøy, Alver, Bjørnafjorden og Øygarden) godkjent avtalen. Alver kommune gjorde sitt vedtak tidlegare på torsdag.