Her finn du informasjon, fakta, råd, tiltak og ofte stilte spørsmål om koronavirus i Øygarden kommune. 

         

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

I ein ny tiltakspakke føreslår regjeringa å løyva 5,7 milliardar kroner til tiltak i kommunesektoren. Av desse midlane går 2,5 milliardar kroner til vedlikehald og rehabilitering. 600 millionar kroner er sett av til kommunale næringsfond. Øygarden kommune får 18 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av bygg.

   

Frå møte i utval for tenester og levekår den 13. mai.

I veka som kjem er det kalla inn til møte i utval. Det handlar mellom anna om demensomsorg, auke i tal på heildøgnsplassar, planstatus for Vestsidevegen og plan for Bakkane, Straume.

 

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 22.

 

Illustrasjonsfoto.

Kommunestyret vedtok i dag samrøystes at Øygarden kommune skal ta inn 20 nye lærlingar som eit strakstiltak i samband med utbrot av koronaviruset. Møtet vart halde på Panorama Hotell & Resort. Før behandlinga av sakene var det arbeidsverkstad om kommunal planstrategi.

 

 

Målgruppe: Føresette og andre som jobbar med barn og unge i barnehage- og barneskulealder i Øygarden kommune.

Møtet vert halde på Panorama Hotell & Resort. Biletet er frå seminar for kommunestyret i slutten av januar. Møtedeltakarane vil ikkje sitja like tett på møtet på torsdag som dei kunne gjera i januar.

Kommunestyremøtet i dag, 28. mai, vert vist på nett-TV. Møtet vert halde på Panorama Hotell & Resort. Den første delen av kommunestyret er sett av til arbeidsverkstad med planstrategi og berekraftig utvikling som tema.

 

 

Gro på biblioteket ønskjer velkomen deg velkomen inn i biblioteklokala

Frå tysdag 2. juni opnar Øygardsbiblioteka. Biblioteket vil ha nokre avgrensingar for besøkjande og det vert oppmoda om å ta korte besøk.

  

Veronica Krogenes må reknast som storprodusert av visir.

Veronica Krogenes på Vågaleitet omsorgsbustader er storprodusent av visir. I dag tok ho imot oss i døra til husværet sitt, men kravde at hendene skulle reinsast før vi fekk koma inn.

 

Irene Evensen

- Vi kan sikra godt utval om vi brukar butikkane lokalt, seier Irene Evensen på Ekrhovda. Ho har sansen for kampanjen Takk for at du handlar i Øygarden.