Publisert 21.03.2017
bilde 04.11.jpg

Frå torsdag 23. mars og fram til utgangen av veke 14 -/ 8. april vert kunstgrasbana på Kulturhuset på Rong heilt stengt.

Publisert 16.03.2017
Hamneomådet Hellesøy.JPG

No startar opprustinga av Hellesøy hamn etter eit samrøystes vedtak i Kommunestyret onsdag 15. mars. 

Publisert 16.03.2017

Med heimel i plan og bygningslova § 11-12, jfr. § 4-1, vert det med dette varsla om oppstart av rulleringsarbeid med «Kommunedelplan for trafikksikring 2012-2016» for Øygarden kommune med forlenga verketid til 2020, jamfør vedteken planstrategi av kommunestyret hausten 2016.

Publisert 14.03.2017
Økonomi5

Kommunestyret vedtok i møte 14.12.16 gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.17.

Publisert 09.03.2017
Frå v-Silvia Haugland,TVØ,Børge Haugetun,ordførar Knut - Erik Dybdal, Chrisel Møvik-Olsen, kulturleiar_1975.JPG

Publikum fekk eit energifull, humoristisk og inspirerande møte med grûnderen for Arctic- Race - løpet i Nord-Norge, Knut-Eirik Dybdal.

Fann du det du leita etter?