Publisert 24.02.2017

I samsvar med eigedomsskattelova sin § 15, og pkt. 6.3 i "Vedtekter for eigedomsskattetakst i Øygarden kommune", vert skattelista for 2017 (PDF, 29 kB) lagt ut til offentleg ettersyn på Servicetorget i Øygarden rådhus i 4 – fire – veker frå 24.02.2017.

Publisert 24.02.2017

Søknadsfrist for hovudopptaket i skulefritidsordninga (SFO) for skuleåret 2017/2018 er 31. mars. Det er fortløpande opptak elles i skuleåret.

 

Publisert 24.02.2017
Trygve Hoff

 "Trygve Hoffs minnepris skal gis til en person eller gruppe personer som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd."

Publisert 24.02.2017
Naturbilete - Alvheim

Dugnadsånda for å rydde strender er stor akkurat no. Fjell, Sund og Øygarden kommunar har laga ei informasjonsbrosjyre for sortering og levering av boss for strandrydding.

Publisert 21.02.2017
vaksineillustrasjon 9[1].jpg

frå onsdag 22. februar tom onsdag 15. mars 2017. 

Fann du det du leita etter?