Publisert 23.06.2017
Bilete felleskommunestyremøte 21.06.17

Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni. 

Publisert 23.06.2017
Innsamling renovasjon Naturgassparken.png

Fredag 30. juni vert det etablert mellombels mottak for ulike typar sortert avfall i Naturgassparken for alle husstandar og fritidsbustader i Øygarden kommune.

Tid:     Fredag 30.06.17, kl. 10.00 - 21.00
Stad:   Naturgassparken

Publisert 22.06.2017
Frå v Steinar og Evy Hellesund Liv Edel Mikkelsen Grete Herøy Stian Herøy Per Lerøy og Per Strand Vold.JPG

I strålande solskin gjekk den første båtturen frå Hellesøy til Fedje på onsdag. Passasjerane vart teken vel imot av ordførarane frå Fedje og Austerheim. Turen vart koordinert av assisterande rådmann på Fedje, Grete Algrøy Herøy. 

Publisert 22.06.2017
Kvardagsrehabilitering.jpg

I Øygarden kommune er det etablert ei prosjektgruppe frå august 2016 – august 2019 som arbeider med innføring av Kvardagsrehabilitering som teneste. Prosjektet er organisert i heimesjukepleien.

Kvardagsrehabilitering er tidsavgrensa og intensiv rehabilitering i eigen heim og nærmiljø kor brukaren sjølv definerer sine eigne mål for rehabiliteringa, ut i frå eit ynskje om å meistre dagleglivets aktivitetar.

Publisert 22.06.2017
Frå felles kommunestyremøte 21.06.17.jpg

I går ettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020.

Fann du det du leita etter?