Publisert 19.06.2018
Sotra vgs.jpg

Etter ein lang debatt på fellesnemnda i dag om lokalisering av ny vidaregåande skule på Straume/Bildøyna, samla politikarane seg om to aktuelle tomtealternativ i fråsegna som vert oversendt til Hordaland fylkeskommune. I fråsegna heiter det at både Bildøytangen (tomt 41) og Stovevatnet (tomt 45, sør for Fjell rådhus) peikar seg ut, og fellesnemnda ønskjer å gå i vidare dialog med Hordaland fylkeskommune om desse alternativa.

Publisert 18.06.2018
Bilde hagekonsert.JPG

I regi av Sotra Hagelag og Folkeakademiet var det søndag 3. juni duka til flott hagekonsert i Rhodohagen til Randi og Harald Kårtveit på Kårtveit, der ein nok ein gong fekk gleda av full sol.

Publisert 18.06.2018

PLANID 2016 0007
Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 43/18, å godkjenne den del av detaljreguleringsplanen for Svanevågen som det ikkje er retta motsegn mot.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-13.

Publisert 18.06.2018
Skilt 2.jpg

Prosjektrådmannen føreslår at 64 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden vert endra. Grunnen til dette er at samanslåing av kommunar normalt fører til at det må gjennomførst endringar eller tilpassingar i nokre adressenamn. Saka skal til behandling i fellesnemnda den 18. juni.

Publisert 15.06.2018

Endeleg vedtak av reguleringsplan

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 044/18 å godkjenne detaljregulering for Hjartøy – plan ID 20170002.

Fann du det du leita etter?