Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. 

Nå kan du søkja tilskot til Inkludering og Ungdomsmidlar. Frist 15. oktober.

 

Sotra Arena er vaksinsjonslokale.

Frå veke 24 startar vi vaksinasjon av gruppe 8, som er personar frå 55 til 64 år utan underliggjande sjukdomar. Vaksinasjonskalenderen viser forventa tidspunkt for vaksinasjon for dei prioriterte gruppene.

 

Ill. Statens vegevesen

Måndag 14. juni vert trafikken på Straume lagt om.

 

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 23.

 

Rågjevar i Øygarden næringsutvikling KF, Hanne Misje Lokøy seier at juryen har hatt stor fokus på å redda lokale arbeidsplassrar når ein vurderte søknadene.

Denne veka har 99 verksemder i Øygarden fått utbetalt til saman 13 millionar kroner i ekstraordinær støtte. Øygarden næringsutvikling KF har på vegner av kommunen har fått oppdraget med å fordela midlane til verksemder som særleg er hardt ramma av lokale og nasjonale smitteventiltak.

  

På møtet skal kommunestyret ta stilling til framtidig omsorgstilbod i Øygarden. På kommunestyremøtet den 20. mai fekk ordførar Tom Georg Indrevik overlevert ein rapport om dette av Kristin Børve Jacobsen (Frp) i ei arbeidsgruppe som har arbeidd med dette.

Det er eit langt sakskart på det siste kommunestyremøtet i Øygarden før ferien. 27 saker skal behandlast på møtet som vert halde i Hjeltefjorden Arena.

  

Skisse over planområdet

Utval for plan vedtok i dag å leggja detaljreguleringsplan for Skogsleitet, Skoge, ut til offentleg ettersyn. Også plan for Ebbesvika-Straume vert lagt ut på høyring.

 

Denne paviljongen skal gje plass til heildøgsplassar olsorg om kommunestyret sluttar seg til tilrådinga frå utvalet

Utval for tenester og levekår tilrår at kommunestyret sluttar seg til tilrådingane frå eit arbeidsutval som har utarbeidd ein gjennomføringsplan for framtidige helse- og velferdstenester i Øygarden.

 

Ordførar Tom Georg Indrevik

Politiet har konkludert med at evakueringa etter brannen i Spjeldsfjellet i dag kan opphevast.