Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | 17. mai

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. 

Syns du dagane blir lange og er du utålmodig etter å komme i gang igjen? Kom og bli med på introduksjonskurs for nye frivillige! På introduksjonskurs får du ei innføring i korleis det er å vera frivillig og kva du kan delta på. Kurset er for alle og det er gratis.

Få markeringa i Telavåg.

Frigjerings- og veterandagen den 8. mai vart markert fem stader i Øygarden. I Telavåg møtte om lag 70 personar opp på arrangementet.

   

Heldige oss fekk besøk av ordførar då kloppestien på Tjeldstø skulle høgtidleg opnast ein fin maidag!

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 18.

 

Frå vaksinasjonen i Sotra Arena 30. apri

Fredag 7. mai vert det massevaksinasjon i Sotra Arena. Om lag 500 personar får første vaksinedose denne dagen. Sist fredag (30. april) vart 690 personar vaksinert i hallen.

 

I denne saka vert det drøfta om kommunale funksjonar kan etablerast i eller ved den nye vidaregåande skulen som er vedteken plassert ved Stovevatnet på Straume.

Drøftingssak om nytt rådhus og kulturhus og behov for nye årsverk på helsestasjon/skulehelsetenesta er mellom sakene dei tre utvala skal behandla neste veke.

 

Ni høgspentmaster skal rivast.

Måndag 10. mai inviterer Statens vegvesen alle interesserte til eit digitalt informasjonsmøte om riving av høgspentmaster mellom Breivik i Bergen og Litlesotra i Øygarden. Møte vert gjennomført i samarbeid med BKK.

 

Frå møtet i UKS tysdag

Ungdommens kommunestyre (UKS) slutta seg til framlegget til strategi for MOT-arbeidet i Øygarden kommune 2020-2024 då ungdomspolitikarane var samla til møte tysdag.

  

Øygarden kulturskule er ein stad der barn og unge (og i nokre tilfelle vaksne) kan få opplæring på kunst og kulturfag, av profesjonelle og motiverande lærarar som gir alle elevar god oppfølgjing.