Publisert 13.10.2017
Verdensdagen for psykisk helse - Logo.jpg

Verdsdagen for psykisk helse er ein nasjonal kampanje for meir openheit om psykisk helse.

Tysdag 17. oktober er interesserte invitert til arrangement i Fjell rådhus.

 

Publisert 12.10.2017

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde, Torsvik. PlanID1259 2014 0005.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Storhaug bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 07.09.17, sak 093/17.

Hovudføremålet med planarbeidet er konsentrert og frittliggjande småhusbusetnad.

Publisert 11.10.2017
Me utfordrar DEG.jpg

Me utfordrar DEG til å vera med på bøssebæring søndag 22. oktober mellom kl. 16.00- 18.00.
Årets TV-aksjon skal gje skulegong og håp til born i land med krig.

Gje bidrag, sjå resultat og kommunekamp.

Publisert 09.10.2017

Gnr/bnr 36/229 - PlanID 1259 2012 0012 - Kunngjering av vedtak

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 27.09.17, sak 056/17, å godkjenne endring av reguleringsplan for Fagerbakkane bustadområde. 

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Publisert 06.10.2017
MOT_-_Oygarden_-_Brua_1280_400_c1.jpg

Øygarden kommune er medlem i Sunne kommuner som er eit nettverk av kommunar og fylkeskommunar, som set folkehelse høgt i sitt virke og samfunnsplanlegging.

Sunne kommuner hadde i eigen artikkel slik omtale etter Øygarden sitt fokus på folkehelse i samband med Sykkel-VM:

"Det var ikke bare toppidrettsutøvere som satte seg på sykkelsetet under Sykkel-VM i vest. I Øygarden brukte de verdensmesterskapet til å sette fokus på hele befolkningens helse og trivsel".

Fann du det du leita etter?