Publisert 18.06.2019
DSC_3878-H700.jpg

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i møte 17.06 at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien.

Publisert 14.06.2019
Dalekletten.png

Kommunestyret vedtok i møte 22.05.2019, sak 029/19, detaljregulering for Dalekletten, planID: 20170004.

Publisert 14.06.2019
lege.jpg

På grunn av ferieavvikling for alle tilsette, samt at fleire av legane er i permisjon, vil det i sommar vera redusert kapasitet ved Øygarden legekontor.

 

 

 

Publisert 12.06.2019
Kulturminneplan.png

Kommunedelplan - Kulturminneplan for Øygarden kommune 2019-2023

Med heimel i § 5-2 i Plan- og bygningslova vert planframlegget lagt ut til høyring.

Publisert 11.06.2019
Organisering-juni.jpg

Leiinga i Nye Øygarden kommune har no konkludert med korleis den Nye Øygarden kommune skal organiserast administrativt. 

Fann du det du leita etter?