Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

- Denne planen vert det viktigaste styringsverktøyet for kommunen, sa Anne-Sissel Fjæreide (H).

Utval for samfunnsutvikling tilrår samrøystes at utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden 2022-2034 vert lagt ut til offentleg høyring. Endeleg vedtak om å leggja planen ut på høyring vert gjort av kommunestyret komande torsdag.

 

Frå møtet i utval for tenester og levekår tysdag

Utval for tenester og levekår tilrår at Blomvåg skule vert lagt ned frå skuleåret 2022/2023. Kommunestyret gjer endeleg vedtak torsdag 4. november.

 

Ill.foto

I dag (26. oktober) er det møte i utval for samfunnsutvikling og utval for tenester og levekår. Mellom sakene er høyringsframlegg til samfunnsdelen til kommuneplanen og eventuell nedlegging av Blomvåg skule.

 

Øygarden kommune inviterer til guida tur med Øygardskjennar ut til Ormhilleren. Deretter vert det offisiell avduking av kunstverket «Blå Korall». Kunstnar og keramikar Helene Kortner vil vera til stades. Det vert innlegg av kulturleiar Christel Møvik-Olsen.

Frå opptellinga sundag kveld.

Leiinga av TV-aksjonen i Øygarden er godt nøgd med resultatet av aksjonen sundag. Totalt var det registrert om lag 827 tusen kroner frå Øygarden sundag kveld (kl 21.40).

 

Illustrasjonsbilete

Øygarden kommune inviterer til idedugnad og drøfting av korleis vi kan førebyggja brann i naturen.

 

Ill.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 42.

 

Arkivfoto, formannskapet

Økonomirapport, eventuell nedlegging av Blomvåg skule og samfunnsdelen til kommuneplanen er mellom sakene i utval for samfunnsutvikling, formannskapet og kommunestyret neste veke.

  

Frå anleggsområdet Energiparken (mai 2021)

Øygarden kommune varslar no oppstart for planarbeid for Energiparken ved Ljøsøyna. Utval for plan fekk varselet som referatsak til møtet på torsdag denne veka. Utvalet vedtok elles å godkjenna endringa av detaljreguleringsplan for Snekkevika-Brattholmen.

 

Det var ingenting å seia på stemninga rundt borda. Frå venstre; Eli Lønning, Stein Frantzen, Annlaug Foldnes, Bjørg Morlandstø og Åslaug Sherling.

- Det var fantastisk å møta likesinna på denne måten. Det sa Åslaug Sherling som var ein av dei mange eldre som hadde funne vegen til Fryd på Sartor Storsenter på torsdag.