Det var varaordførar Torill Selsvold Nyborg som overrekte prisen til Rolf Inge Hellesund

Hellesund er leiar i nærmiljøutvalet i Bakken krins og dugnadsleiar i Hengjos venner. Han har også vore aktiv med på arrangementet Hellesøydagen. Tidlegare har han også vore aktiv i idrett, mellom anna som trenar.

 

Ill. Colourbox

Barneverntenesta i Øygarden har behov for støttekontaktar/fritidskontaktar.

 

Bjørg Møllerløkken

Du er kanskje mellom dei som er i gruppa 18 til 64 år utan underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp som vurderer om du skal ta oppfriskingsdose mot koronasjukdom.

 

Frå markeringa av julegata på fredag.

Fredag 25. november hadde elevrådet ved Skålevik skule ei heidring av elevar og vaksne ved skulen.

 

Arkivfoto. Tetiana, Liudmyla og Mark var blant dei første flyktningane frå Ukraina som fekk permanent busetjing i 2022.

Regjeringa ønskjer at kommunane tek imot 35 tusen flyktningar i 2023. Så langt i år er det busett eller på veg til å verta busett 32 tusen flyktningar.
- Det er viktig at Øygarden tar sin del, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 47.

 

Dagsturhytta i Rambogen er snart på plass

No er arbeidet med å bygga dagsturhytta på Rambogen i gang! Ein kort tur frå Blomvåg kan du no snart nyta kakaoen din imens du skode utover havet, i ly for ver og vind.

 

Kåre Bjorøy, nummer to frå venstre, forklarar kva som er gjort og kva som skal gjerast i området mellom Grønamyrvegen og Straumsfjellet

Ordførar Tom Georg Indrevik har ambisiøse mål for utviklinga av Straume.
- Vi skal ta mål av oss å verta det mest attraktive regionsenteret i Noreg. Det sa ordførar Tom Georg Indrevik då han onsdag denne veka innleia på oppstartseminaret for parallelloppdrag Straume. Dagen vart avslutta med eit ope møte i kultursalen.

 

Norske penger | Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Formannskapet si tilråding til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 24.11.22 til og med 08.12.22.

Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) engasjerte seg sterkt i saka om handlingsprogrammet til Miljøløftet

Formannskapet ber Miljøløftet vurdera gratis busstilbod i byggjefasen av nytt sotrasamband. Det vedtok formannskapet i samband med behandlinga av innspel til handlingsprogrammet for Miljøløftet 2024-2027.