Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Kommunestyret vedtok den 18.02.2021. lokal forskrift om opning av jakt og fastsetting av minsteareal for hjortevilt i Øygarden kommune.

Kommunestyret vedtok den 18.02.2021. lokal forskrift om renovasjon. Gjennom forskrifta delegerer kommunen ansvar for innsamling av hushaldsavfall til ØyVAR.

Arkivfoto. Frå møtet i råd forpersonar med funksjonsnedsetjing i desember 2020.

Råd for personar med funksjonsnedsetjing (RFF) sluttar seg til framlegget til forskrift med kriterium for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad i Øygarden.

 

 

Foto/ill.:  Skjermbilde av digitalt møte via Teams, TVEPS

Kva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylla berrekraftmåla til FN? I fjor haust fekk ei tverrfagleg studentgruppe ein annleis TVEPS-praksis.

 

Illustrasjonsfoto

Øygarden næringsutvikling har fordelt 4,34 millionar kroner til 38 kriseramma bedrifter.

 

Foto: Statens vegvesen

Alle dei tre leverandørane som vart prekvalifisert til å gje tilbod på støykontrakt for Sotrasambandet har levert inn tilbod på kontrakt om lokale støytiltak på bustader langs nytt Sotrasamband.

 

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 07.

 

Frå møtet som vart gjennomført på Teams og vist på nett-TV.

Etter ein lengre debatt vedtok kommunestyret på torsdag samrøystes at Øygarden kommune skal busetja 28 flyktningar i 2021, der to av plassane vert atterhaldne til einslege mindreårige som kjem til landet utan foreldre.

 

Frå møtet som vart arrangert som Teamsmøte og sendt på nett-TV.

Utval for samfunnsutvikling (US) rår kommunestyret å godkjenna planprogrammet for samfunnsdelen til kommuneplanen (2022-2034) med dei endringane som kjem fram i saka.

 

Leirstaden barnehage

80 barn på Leirstaden barnehage måtte sendast heim i dag etter at det viste seg ikkje å vera vatn i barnehagen. No er vatnet tilbake. Også delar av Skålevik skule var utan vatn i dag. Dette er også no retta opp med provisorisk løysing.