Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Ill. Colourbox

Øygarden barnevernteneste har behov for støttekontaktar/fritidskontaktar.

Smittevernlege Bjørg Møllerløkken

Talet på påviste smittetilfelle av koronaviruset har auka kraftig i Øygarden den siste tida. I dag (19. januar) er det påvist 128 smittetilfelle.
- Vi har ikkje kapasitet til å følgja opp smittesporingsarbeidet på same måte som før, seier smittevernlege Bjørg Møllerløkken.

 

Frå møtet i formannskapet tysdag. Frå vednstre; kommunalsjef for Økonomi og organisasjon, ordførar Tom Georg Indrevik og konstituert kommunedirektør Rune Landro.

Øygarden kommune har hatt god skatteinngang i 2021. På tysdag orienterte kommunalsjef Anne Erdal formannskapet om status for økonomien.

 

Ein person tilsett på ein grunnskule i Øygarden vart sundag 16. januar pågripen og sikta for mogleg seksuelt overgrep mot ein elev. Hendinga ligg tilbake i tid, og den fornærma er ikkje elev på skulen no.

 

 

Med appen til Øygarden kommune kan du få kunngjeringar og aktuelle saker direkte til mobilen/nettbrettet ditt. Appen er gratis, og du vel sjølv kor mange kategoriar du vil abonnera på.

I 2022 skal heile Noreg feira Frivilligåret. Øygarden kommune nyttar høvet til å gje ein ekstra takk til det frivillige og den fantastiske innsatsen dei frivillige gjer i kommunen vår! 

Straume terapibasseng er ope som vanleg, med  smittevernforsvarleg drift. Tilpassa tal personar i bassenget og avstand i garderobane. Offentleg bading opnar frå fredag 21. januar. Velkomen!

Ill.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 2.

 

Ordførar Tom Georg Indrevik overrekkjer sertifikatet til dagleg leiar Rune Knappen.

Fredag fekk Montér Øygarden tildelt Miljøfyrtårnsertifikat.
- Både sentralt og lokalt er Montér oppteken av miljø, seier dagleg leiar Rune Knappen.

 

Statsminister Jonas Gahr Støre

Regjeringa vedtok den 13. januar å letta på smitteverntiltaka mot koronaviruset.
Det er forventa høge smittetal i vekene som kjem, men som samfunn tåler vi viruset betre. Difor vert det gjort fleire lettingar i tiltaka.