Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Vi oppmodar deg til å vera med i bilkortesjen for å skapa stemning på 17. mai. Lag og organisasjonar, innbyggjarar, næringliv og andre aktørar er velkomen til å vera med! 

Johnny Stril fekk den første vaksinedosen i dag. Margun Toftevåg set stikket

Johnny «Stril» Skålevik smilte breitt då han etter 20 minutt i observasjonshallen kunne vandra til utgangen etter å ha teke den første vaksinedosen med Pfizer-vaksine i Sotra Arena på fredag.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 17.

 

Blomvåg skule

Utval for tenester og levekår vedtok i dag (29. april) å utsetja saka som omhandlar nedlegging av Blomvåg skule og påfølgjande justering av skulekrinsgrensene. I vedtaket er det lista opp ei rekkje forhold som skal omtalast i høyringsframlegget som vert presentert i junimøtet.

  

rå markeringa ved minnesteinen. Frå venstre; ordførar Tom Georg Indrevik, pårørandekontakt i Equinor, Irene Dahl Frøysland, direktør i Equinor, område vest, Geir Sørtveit og Marit Berling som var plattformsjef på Gullfaks i 2016.

I dag er det fem år sidan den tragiske helikopterulukka ved Turøyna. Pårørande, representantar frå Equinor og ordførar i Øygarden markerte dette med å leggja ned kransar og blomar ved minnesteinen som er plassert i nærleiken av ulukkesstaden. Det vart også halde minnetalar under markeringa.

 

Ill. foto

Samtalegruppe for ungdom mellom 15 og 30 år vert arrangert i regi av Kompetansesenter for demens. Det er fortløpande påmelding og oppstart når det er nok påmelde.

 

Måndag, tysdag, torsdag og fredag er terapibassenget ope mellom klokka 15.00 og 16.00. Tilbodet er for dei som har dokumentert frå lege eller annan behandlar som stadfestar at dei har helsegevinst av å nytta bassenget.

Lars Fjærtoft overleverte bosspann til butikksjef på Spar Rong, Vibeke Torsvik.

Denne veka er det plassert ut eigne bosspann for brukte munnbind på senterområda på Straume, Rong og Skogsskiftet.
- Vi har observert at mange munnbind vert slengde rundt omkring, seier butikksjef på Spar Rong, Vibeke Torsvik, og helsar tiltaket velkomen.

 

Arbeidet med carbonfangsanlegget i Energiparken er i full gang.

H2 Productions har signert en kontrakt med ZEG Power om kjøp av hydrogenanlegg.

 

På Liljevatnet, der kulturskulen held til, skal det byggast ein ny barnehageavdeling, og samstundes skal lokala til kulturskulen oppgraderast. Dette arbeidet vart sett i gong i april og held fram til slutten av oktober.