Frå 1. februar blir det gratis transport for flyktningar med gyldig asylsøkarbevis i  Vestland. Dette er ei prøveordning som skal vara inntil vidare. Ordninga gjeld ikkje for flyktningar som er busette i kommunen. 

 

Utval for samfunnsutvikling vedtok i dag (31. januar) å be administrasjonen å gå i dialog med Kobbeleia grendelag om å finna ei løysing for bruk av gymnastikksalen ved Ekerhovd skule. Saka vert dermed sendt tilbake til administrasjonen.

 

Jente som blåser såpebobler

Nytt barnehageår startar 15. august. For å ha rett på barnehageplass ved hovudopptaket, må du søkja innan 1. mars og barnet må vere fylt eitt år innan 30. november det året det vert søkt om plass frå. 

Datakurs for seniorar

Datakurs for vidarekomne som allereie har tilegna seg grunnleggjande datakunnskaper. Tema er datatryggleik på nett - ikkje let deg lura!

 

Eldre mann som klemmer ei eldre dame og bilete av to hender

Velkomen til kurs for pårørande til personar med demens i Øygarden og Askøy våren 2023.

 

Illustrasjon over området Valen.

Anleggsarbeidet på Sotrasambandet i Knarrvika er i gang. Denne veka er det oppstart av sprengingsarbeid i Knarrevik næringspark.

 

Folk strøymde til innbyggartorga og biblioteka i Skogsskiftet og på Rong Senter på kanonlaurdagane i januar. Totalt møtte opp mot 250 personar desse to dagane.

 

Arbeidet med Sotrasambandet skyt fart. No inviterer Sotrasambandet deg til å få tilsendt jamlege oppdateringar om byggjeprosjektet.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 3.

 

Janne Kleppe Kalstad

- Det må setjast av tid til å arbeida systematisk med konkrete tiltak for å sikra strukturdimensjonane der det kanskje vert kravd særlege ordningar i barnevernet for å sikra tilgjengeleg personale med riktig kompetanse.
Dette skriv avdelingsleiar i barneverntenesta i Øygarden, Janne Kleppe Kalstad, i ein fagartikkel på nettstaden Fontene.