Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Ill.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 40.

 

I forgrunnen; Sirianne Hellerud. Bak frå venstre; Jøran Ingvaldsen, Fredrik von der Ohe, Lone Kalvenes, Monica Hovland, Rikard Ledang, Anders Ekanger, Øyvind Langedal, Lennart Fjell, Rune Landro og Tom Georg Indrevik.

Fredag vart ein spesiell dag for Sirianne Hellerud. Då vart det markert at ho i eitt og eit halvt år har leia arbeidet retta mot næringslivet som har hatt særlege utfordringar med koronaviruset.

        

Sesonginfluensavaksine vert tilrådd til personar som har auka risiko for alvorleg sjukdom og komplikasjonar ved influensasjukdom. Vaksinen er tilgjengeleg frå 19. oktober. 

Brita Nese var ein av bebuarane på Sundheimen som fekk oppfriskingsvaksine i går. Biletet er frå den dagen ho fekk den første vaksinen (6. januar i år). Den første vaksinen på Sundheimen vart sett klokka 15.55.

Tysdag klokka 14 gjorde regjeringa det kjent at alle over 65 år skal få tilbod om oppfriskingsdose med koronavaksine. Seinare same dag fekk nærare 150 sjukeheimsbebuarar i Øygarden denne dosen.

  

Den 8. og 10. oktober vert Verdsdagen for psykisk helse markert for 2021. I Øygarden vert det mellom anna framsyning av dokumentarfilmen «Nattebarn».

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Regjeringa har avgjort at alle over 65 år skal få tilbod om oppfriskingsdose med koronavaksine.

 

Julia Valeska Woehlert og Torill Selsvold Nyborg vil gjerne har fleire bøsseberarar.

TV-aksjonen går dette året til arbeidet Plan gjer i kampen mot barneekteskap.
- Vi treng fleire bøsseberarar til aksjonssundagen den 24. oktober, seier fungerande leiar av frivilligsentralen, Julia Valeska Woehlert.

      

Vidare planlegging av detaljregulering Naturgassparken, harmonisering av planar og oppheving av eksisterande reguleringsplan for Kollsnes næringspark.

Frå venstre; Stig Søderstrøm, André Vøausen, Tom Georg Indrevik, Jan Utkilen og Torill Selsvold Nyborg.

I dag fekk kommuneleiinga besøk frå Blå Kors som informerte om tilbodet Steg for Steg. Dette er eit overgangstilbod for menneske som er avhengige av rus og/eller har andre utfordringar.

  

Vi ser etter lokalmusikarar som ønskjer å skape gode musikalske augneblink for bebuarane våre. Viser og  populærmelodiar ifrå 50-, 60-, 70- og 80-talet er særleg ettertrakta!