Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Dei føresette skal ikkje betala for barnehage og SFO når desse tilboda er stengde. Dermed skal det ikkje betalast for desse tenestene frå 13. mars og fram til dei er opne igjen.

På grunn av koronasituasjonen vidareformidlar Øygarden kommune ei melding frå Noregs idrettsforbund.

 

Det manglar ikkje på lokal skaparkraft i koronatidene. Helsevesenet manglar visir, men det stoppar ikkje lærling Sander Fondenes og legane Micaela Thierley og Erhard Lohse. I dag presenterte dei visira sine på rådhuset. No får kommunen fått tilgang til visir for under 10 kroner pr stk. Kommersiell pris er rundt to hundre kroner pr. visir. 

  

I samarbeid med Vest Næringsråd inviterte ordførar Tom Georg Indrevik næringslivsrepresentantar til videomøte måndag kveld for å drøfta den utfordrande situasjonen som følgje av koronaviruset. Deltakarane var tydelege på at situasjonen er dramatisk både på kort og lengre sikt for næringslivet.

 

Frå måndag 30. mars er det mogleg å søkja om forskot på dagpengar frå NAV. Dette gjer det mogleg å få utbetalinga før påske.

 

Sjølv om biblioteka er stengde, er det høve til å sikra seg krimstoff eller anna lesestoff til påskehelga. Øygardsbiblioteka på Straume, Skogsskiftet og på Rong inviterer deg til å tinga bøker og etter avtale henta dei utanfor biblioteklokalet.

 

No vert du invitert til å vandra på ei rekkje turmål i kommunen vår. Kystpasset for 2020 er klart. Her kan du velja mellom 30 turmål i Øygarden.

Den nye avdelinga for koronasjuke pasientar på  Øygarden lokalmedisinske senter har fått sine første innleggingar. Det kom i dag melding om at det no er to pasientar på avdelinga på Straume.

Også denne helga er det meldt om godt turver. For å minna om at avstand til kvarandre er viktig, var ordførar og kulturansvarlege i administrasjonen på plass ved parkeringsplassen på Fjell festning og «avduka» eit påminningsskilt fredag ettermiddag. Ordføraren håpar at det rykande ferske kystpasset kan bidra til at folk «spreier seg».

 

Med 28 koronasmitta og fire sjukehusinnleggingar (pr. 27. mars) forventar Øygarden kommune at det vert behov for å behandla koronasjuke personar lokalt. Difor vert det etablert eiga avdeling ved Øygarden lokalmedisinske senter med inntil 11 sengeplassar.