Aktuelt - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

På vegne av CCB Energy Holding AS og med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, varslast det oppstart av planarbeid for endring av plan for Naturgassparken, ikrafttrådt 12.12.2018, planID 125920150002. Etter vedtak skal endringa gjelde vidare som planID 20210002.

I august startar ei omfattande oppgradering av elektro- og tryggleiksutrustinga i Bjorøytunnelen.

Ordførar Tom Georg Indrevik

Øygarden kommune har kapasitet til å setja fleire vaksinedosar. Kommunen har basert planlegginga på informasjon frå sentrale styresmakter tidlegare i sommar og er godt førebudd på å ta imot det talet dosar kommunen fekk signal om.

 

Prosjektet Nye Perler i Nordsjøløypa har midlar til kunstprosjekt langs nokre turløyper i Øygarden. Kunstnarar blir med dette inviterte til å søkja støtte/delfinansiering til installasjonar som tåler å stå ute.

Øygarden kommune treng fleire samfunnsengasjerte personar i til å delta som valmedarbeidar i førehandsrøysteperioden for Stortings- og sametingsvalet 2021.

Trond Heggestad er tilsett som assisterande kommunalsjef i Oppvekst.

 

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 26.

 

Tre frå vaksinasjonsteamet som var samla i hallen i går. Frå venstre:  Silvia Haugland. Jeanett Marthinussen og Signy Mary Ulland.

Denne veka (26) har det vore vaksinasjon i Sotra Arena tre dagar (onsdag, torsdag og fredag). Totalt er det gjeve 1 757 vaksinedosar denne veka.

 

Lykke Zahl ser fram til å smaka på maten i krabbekloa.

Øygarden har mange flotte klatreplassar. På Turøyna var det berre å ta beina fatt frå køyrevegen vestover til den ideelle klatrestaden. Dett er eitt av mange tilbod om sommaraktivitetar. På Kystmuseet er det også populært å delta i sommaraktivitetar som til dømes å fanga krabbar.

 

Johnny Stril (Skålevik) var mellom dei første som tok vaksine den første massevaksinasjonsdagen den 30. april.

Også dette halvåret har vore prega av koronaviruset.