Styringsdokument

Informasjonsside om arbeid med arealdelen til kommuneplanen

På denne sida finn du siste nytt om arbeidet med ein ny arealdel til kommuneplanen for Øygarden. Her finn du til dømes lenker til tidlegare møte i kommuneplanutvalet og informasjon om kva som skjer i tida fram til vedtak sommaren 2027.