Arealdelen til kommuneplanen 2027 - 2039

Øygarden kommune har starta opp arbeidet med arealdelen til kommuneplanen. Her finn du siste nytt om arbeidet, og kva som skjer i tida fram til kommunestyret skal vedta ein ny arealdel, innan sommaren 2027. 

Bildebanner for arealdelen til kommuneplanen