Arbeid

Her finn du ein oversikt over tilbod som gir arbeidstrening, utdanning og sosial trening. Kvart tilbod har sin ideologi og målsetting.

Arbeid