Arbeids- og aktivitetssenter

Arbeids- og aktivitetssenter i Øygarden er delt inn i tre avdelingar; Sone nord (Rong), sone sør (Skogsvåg) og sone Straume.

Kven er tilbodet til?

Vaksne personar med nedsett funksjonshemming og andre med liknande utfordringar som ikkje kan nytta andre arbeidsretta tiltak.

Dagaktivitetane skal gje deg ein meiningsfull kvardag. Søkjarar får tildelt plass ut i frå kor ein bur.

Kva kan du gjera her?

  • Produsere strikkeprodukt som er tova
  • Søm (forkle og anna småprodukt)
  • Produsere insektshotell
  • Produsere tennbrikettar
  • Vedproduksjon
  • Delta på forskjellige aktivitetar

Alle avdelingane produserer for sal. I Skogsvåg bakar dei kringlar og skillingsbollar på bestilling.

Slik søkjer du

Her kjem søknadsskjema (PDF, 197 kB)

Utfylt og signert skjema sendast til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Kva skjer vidare?

Søknader vert behandla etter kvart som dei kjem inn.

Fotogalleri

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Arbeids- og aktivitetssenter

Straume
Telefon 55 09 69 20

Skogsvåg
Telefon: 975 20 995

Rong
Telefon 992 16 106