Dag- og aktivitetstilbod - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Dag- og aktivitetstilbod

Her finn du oversikt over ulike dag- og aktivitetstilbod.

Tilbod for alle

Tilbod du må søkja om

Anna