Aktivitetstilbod for personar med demenssjukdom

Oversikt over aktivitetar tilrettelagt for personar som har utfordringar med hukommelse/demenssjukdom.

Målgruppe

Personer med hukommelsessvikt og deira pårørande.

Dagaktivitetstilbod du kan søkja på

Slik søkjer du

I søknadsskjema skriv du kva du treng bistand og hjelp til. Dersom ein annan person sender inn søknad på vegne av deg, må du gje fullmakt.  

Søknadsskjema for helse, omsorg og velferdstenester

Utfylt og signert skjema sendast til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Søknadsfrist

Ingen frist. Søknader vert behandla fortløpande.