AKTIV+

AKTIV+ er eit ope og gratis aktivitets- og kulturtilbod for yngre og eldre seniorar i Sotra Arena kvar tysdag kl. 10.30 - 14.00.

Vil du prøva ut tilbodet, er det berre å møta opp utan påmelding! Nye deltakarar vil få informasjon om aktivitetar og omvising i hallen når dei kjem.

Program

Du vel sjølv om du vil delta på alt eller berre delar av programmet kvar gong. Det er høve til å byta aktivitet etter dagsform og helsetilstand. Kom og gjerne med tips til nye aktivitetar og foredrag, dersom det er noko du saknar.

Foredraga til Senioruniversitetet I Øygarden og Sotra (SØS) er gratis for medlemmer av SØS.
For andre kostar dei kr. 60,-. 

Våren 2024

Parkering

Du kan parkera utanfor hovudinngangen til Sotra Arena. Dersom det er fullt, kan du nytta parkeringa ved Lieco Auto.

Om oss

AKTIV+ vert driven av frivillige organisasjonar i samarbeid med Øygarden kommune. Målet er å driva og vidareutvikla ein sosial og helsefremjande møtestad som seniorar ikkje kan gå glipp av!

Vi samarbeider om AKTIV+:

  • Folkeakademiet Vest
  • SØS – Senioruniversitetet
  • LHL Sotra
  • Øygarden frivilligsentral
  • Rotary
  • Sotra Sportsklubb
  • Lions Club Sotra
  • Fjell Kystlag
  • Friskliv- og meistringssenteret
  • Øygarden kommune

Facebook

Følg AKTIV+ på Facebook