TREFF+

Logo for TREFF+ - Klikk for stort bilete

TREFF+ er ope kultur- og handletilbod for yngre og eldre seniorar. Vil du prøva ut tilbodet, er det berre å møta opp! På Sartor Storsenter kvar torsdag kl. 11.00 - 14.00. På Sund Senter og Rong Senter kvar onsdag 11.00 - 14.00.

Følg Øygarden TREFF+ på Facebook

Program

Om oss

TREFF+ er ein sjølvstendig frivillig organisasjon som samarbeider med blant anna:

  • Sartor Storsenter, Rong senter og Sund Senter
  • Øygarden kommune
  • Biblioteka på Straume, Skogsvåg og Rong
  • Seniorsenteret

Målet er å driva og vidareutvikla ein sosial og helsefremmande møtestad som seniorar ikkje kan gå glipp av!

Medlemskort

Du kan få medlemskort hjå Innbyggjartorga, som gjeld på dei tre sentera. Ved å vise kortet kan du få gode tilbod. Du vil sjå på baksida av kortet kva og kvar. Kortet kostar ikkje noko, og du forpliktar deg ikkje til noko. (For å registrera deg må du opplyse om namn og telefonnummer og evt. e-post).

Dokument