Offentleg bading

Velkomen til offentleg bading i Øygarden. I kommunen vår har vi fire basseng som vert nytta til offentleg bading.

Opningstid

Straume terapibasseng

 • Fredagar kl. 16.00 - 20.00
 • Laurdagar kl. 10.00 - 15.00
 • Søndagar kl. 10.00 - 15.00

Kontaktinformasjon: Øyane svømmeklubb post@oyanesvomming.no telefon: 476 43 583
Følg Øyane Svømmeklubb på Facebook for meir informasjon

Hjeltefjorden Arena symjehall

 • Onsdagar kl. 17.00 - 21.00
 • Laurdagar kl. 10.00 - 15.00
 • Søndagar kl. 10.00 - 15.00

Kontaktinformasjon: Øyane svømmeklubb post@oyanesvomming.no telefon: 476 43 583
Følg Øyane Svømmeklubb på Facebook for meir informasjon

Svømmebasseng på Ågotnes

 • Tysdagar kl. 17.30 - 20.45
 • Torsdagar kl. 17.30 - 20.45

Kontaktinformasjon: Bergen vest svømmeklubb post@bvsk.no telefon: 989 01 841

Stranda Symjehall

 • Tysdagar familiebading kl. 17.00 - 20.00 og vaksenbading kl. 20.00 - 22.00
 • Torsdagar familiebading kl. 16.00 - 20.00 og vaksenbading kl. 20.00 - 22.00

Kontaktinformasjon: Øygarden kommune eigedom postmottak@oygarden.kommune.no

NB! Alle må ut av bassenga 15 minutter før stenging.
Opningstida i bassenga følgjer skuleruta. Bassenga er stengt i skulens feriar.

Pris

Offentleg bading
Person Terapibasseng Offentleg basseng
Barn Gratis for barn og unge under 18 år Gratis for barn og unge under 18 år
Vaksne 75 90

Prisen gjeld for ein time i bassenget.

Alle som har Aktivitetskortet kan bada gratis saman med ein ven/føresett når det er offentleg bading.

Aldersgrense

Barn som ønskjer å bada utan vaksne må vera symjedyktige og over 12 år.

Adresse

 • Straume terapibasseng: Blombakkane 7, 5354 Straume
 • Hjeltefjorden Arena - Symjehall: Ternholmvegen 61, 5337 Rong
 • Svømmebasseng på Ågotnes (Ågotnes skule): Hamramyra 10, 5363 Ågotnes
 • Stranda symjehall:  Tveitane 13, 5379 Steinsland