Offentleg bading

Velkomen til offentleg bading i Øygarden. I kommunen vår har vi fire basseng som vert nytta til offentleg bading.

Opningstid

Straume terapibasseng
Fredagar kl. 16.00 - 20.00
Laurdagar kl. 10.00 - 15.00
Søndagar kl. 10.00 - 15.00

Hjeltefjorden Arena symjehall
Onsdagar kl. 17.00 - 21.00
Laurdagar kl. 10.00 - 15.00
Søndagar kl. 10.00 - 15.00

Svømmebasseng på Ågotnes
Tysdagar kl. 17.30 - 20.45
Torsdagar kl. 17.30 - 20.45

Stranda Symjehall
Tysdagar familiebading kl. 17.00 - 20.00 og vaksenbading kl. 20.00 - 22.00
Torsdagar familiebading kl. 17.00 - 20.00 og vaksenbading kl. 20.00 - 22.00

NB! Alle må ut av bassenga 15 minutter før stenging.
Opningstida i bassenga følgjer skuleruta. Bassenga er stengt i skulens feriar.

Pris

Pris og betaling for offentleg bading
Person Terapibasseng Offentleg basseng
Barn 50 50
Vaksne 60 70

Aldersgrense 16 år. Barn under 16 år må vera i følgje med vaksen.
Prisen gjeld for ein time i bassenget.

Oversikt over basseng med offentleg bading

  • Straume terapibasseng
  • Hjeltefjorden Arena - Symjehall
  • Svømmehallen på Ågotnes
  • Stranda Symjehall

Adresse

  • Straume terapibasseng: Blombakkane 7, 5354 Straume
  • Hjeltefjorden Arena - Symjehall: Ternholmvegen 61, 5337 Rong
  • Svømmebasseng på Ågotnes (Ågotnes skule): Hamramyra 10, 5363 Ågotnes
  • Stranda symjehall:  Tveitane 13, 5379 Steinsland