Offentleg bading

Velkomen til offentleg bading i Øygarden. I kommunen vår har vi fire basseng som vert nytta til offentleg bading.

Opningstid

Straume terapibasseng

 • Fredagar kl. 16.00 - 20.00
 • Laurdagar kl. 10.00 - 15.00
 • Søndagar kl. 10.00 - 15.00

Kontaktinformasjon: Øyane svømmeklubb post@oyanesvomming.no telefon: 476 43 583
Følg Øygane Svømmeklubb på Facebook for meir informasjon

Hjeltefjorden Arena symjehall

 • Onsdagar kl. 17.00 - 21.00
 • Laurdagar kl. 10.00 - 15.00
 • Søndagar kl. 10.00 - 15.00

Kontaktinformasjon: Øyane svømmeklubb post@oyanesvomming.no telefon: 476 43 583
Følg Øygane Svømmeklubb på Facebook for meir informasjon

Svømmebasseng på Ågotnes

 • Tysdagar kl. 17.30 - 20.45
 • Torsdagar kl. 17.30 - 20.45

Kontaktinformasjon: Bergen vest svømmeklubb post@bvsk.no telefon: 989 01 841

Stranda Symjehall

 • Tysdagar familiebading kl. 17.00 - 20.00 og vaksenbading kl. 20.00 - 22.00
 • Torsdagar familiebading kl. 16.00 - 20.00 og vaksenbading kl. 20.00 - 22.00

Kontaktinformasjon: Øygarden kommune eigedom postmottak@oygarden.kommune.no

NB! Alle må ut av bassenga 15 minutter før stenging.
Opningstida i bassenga følgjer skuleruta. Bassenga er stengt i skulens feriar.

Pris

Offentleg bading
Person Terapibasseng Offentleg basseng
Barn 50 50
Vaksne 65 90

Prisen gjeld for ein time i bassenget.

Alle som har kulturkort kan bada gratis saman med ein ven/føresett når det er offentleg bading.

Aldersgrense

Barn som ønskjer å bada utan vaksne må vera symjedyktige og over 12 år.

Adresse

 • Straume terapibasseng: Blombakkane 7, 5354 Straume
 • Hjeltefjorden Arena - Symjehall: Ternholmvegen 61, 5337 Rong
 • Svømmebasseng på Ågotnes (Ågotnes skule): Hamramyra 10, 5363 Ågotnes
 • Stranda symjehall:  Tveitane 13, 5379 Steinsland