Senter for jobbmeistring - NAV

Dette er eit tilbod til deg med angst og/eller depresjon, og som vil ha hjelp til å handtera det i ein jobbsamanheng.

Kven kan få tilbodet?

Du som:

  • har lett til moderat angst og/eller depresjon som hinder for arbeid
  • er utan arbeidsforhold eller har eit arbeidsforhold du ikkje kan eller ønskjer å gå attende til
  • ønskjer bistand til raskt å kome i arbeid

På nettsida til NAV finn du meir informasjon