A2G

A2G er ein av dei største arbeids- og inkluderingsbedriftene i Vestland. Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr vi ei rekke arbeidsrettede tenester innanfor alle bransjar og arbeidsområde. 

Målet vårt er å gi menneske som aldri har vore i jobb, eller som har vore lenge utan arbeid, moglegheita til å komma seg inn på arbeidsmarknaden – og behalda jobben.

Kontakt oss

Avdeling Øygarden kommune
Therese Myrhe Odfjell
Telefon: 919 00 445
Nettside